Zabezpečenie kvality

Pevne si myslíme, že máme plnú schopnosť poskytnúť vám spokojný tovar.Želajte si v sebe zhromaždiť obavy a vybudovať si nový dlhodobý synergický romantický vzťah.Všetci výrazne sľubujeme: Csame vynikajúce, lepšia predajná cena;presná predajná cena, lepšia kvalita.

Naše zabezpečenie kvality

Kontrola z výrobného procesu

Diely neposielame na predúpravu, celý proces bude pod dohľadom kontrolného oddelenia.
7 stupňová predúprava spĺňa medzinárodný štandard.
Pečenie pri vysokej teplote po silnom lakovaní, aby sa zabezpečila konečná úprava farby.

Ovládanie z materiálu

Všetky skrutky a skrutky sú z materiálu SS.
Obdĺžnikové rúry alebo plechy ERW z mäkkej ocele s hrúbkou 1,2-2,0 mm, spĺňajú normu EÚ.
Plastový materiál je len ABS.Odolný a pevný.Minimálne 10 rokov životnosti.Rôzne farby pre možnosti.

Kontrola z inšpekcie

Procesné kontroly po spracovaní za studena, kyselinovom umývaní, práškovom lakovaní a montáži.
Záverečná kontrola pred nakládkou pri náhodnej kontrole.